Přejít na obsah

Co jsem právě přečetla?

Můj osobní knižní koutek, kde sdílím to, co jsem právě přečetla a nebo zrovna čtu. Jsou to knihy, které formují mé myšlení a obohacují můj profesní i osobní život. Přečti si, co mi knihy přinesly nového a možná objevíš něco, co osloví i tebe.

Regenerative business od Samantha Garcia

Tato kniha otevírá nové perspektivy na podnikání tím, že ho propojuje s principy přírody. Samantha Garcia nás vede k objevování naší "divoké" stránky – kreativity, inovativních nápadů a skutečné podstaty našeho já. Regenerativní podnikání je zde představeno jako cesta k uzdravení, tvorbě a záměrné činnosti, která přináší udržitelné výsledky pro budoucí generace. Kniha není jen teoretickým manuálem, ale praktickým průvodcem k naplnění skutečného potenciálu a začlenění přírodních principů do podnikání pro dosažení větší hojnosti a naplnění.

Scaling Up od Verne Harnish

Verne Harnish zde popisuje, jak mohou firmy překonat interní bariéry růstu bez potřeby externích financí. Předkládá pragmatické nástroje a strategie pro zvládání výzev digitální éry a globální konkurence. "Scaling Up" se soustředí na čtyři rozhodující oblasti: lidé, strategie, exekuce a hotovost. Obsahuje řadu nástrojů včetně aktualizovaného Jednostránkového strategického plánu a Rockefeller Habits Checklist, které pomohly tisícům firem po celém světě růst a prosperovat.

Žlutá kniha od Michal Pastier

Michal Pastier v "Žluté knize" nabízí dvanáct principů pro efektivní budování značky ve světě plném chaosu a rozptýlení. Kniha je praktickým průvodcem pro každého, kdo chce vybudovat novou značku nebo transformovat existující podnik. Pastier kombinuje brandbuilding s efektivním podnikáním a odpovídá na klíčovou otázku: "Jak zaujmout a prodat ve světě chaosu a sekundové pozornosti?"

Genové klíče od Richard Rudd

"Genové klíče" od Richarda Rudda jsou zaměřeny na hluboké porozumění a seberozvoj prostřednictvím genetických klíčů, které ovlivňují naši psychiku a chování. Kniha je určena pro ty, kdo hledají hlubší sebepoznání a chtějí pracovat na svém osobním rozvoji. Obsahuje rozsáhlé meditace a kontemplace, které pomáhají čtenářům změnit vnímání života a prohloubit pochopení svého já.

Cassie Holmes a kniha Šťastnější

"Šťastnější" nabízí praktické návody a cvičení, které pomáhají čtenářům nalézt štěstí a lepší způsoby, jak trávit čas. Kniha je zaměřena na zlepšení kvality života tím, že ukazuje, jak můžeme měnit své každodenní návyky a prioritizovat to, co nám přináší radost a spokojenost.

Proč mi tohle nikdo neřekl dřív od Dr. Julie Smith

Dr. Julie Smith ve své knize "Proč mi tohle nikdo neřekl dřív" poskytuje užitečné psychologické rady a strategie pro zvládání každodenních výzev. Je psána srozumitelně a přátelsky, nabízí praktické tipy pro zlepšení duševního zdraví a osobního blahobytu. Kniha slouží jako návod, jak lépe reagovat na situace ve svůj prospěch a jak se vyrovnat s vlastními emocemi a myšlenkami.

V říši hladových duchů, Gabor Maté

Knihu V říši hladových duchů od Gabora Matého si cením zejména pro její hloubku a přístup k tématu závislostí. Maté dokáže propojit své bohaté klinické zkušenosti s teoretickými poznatky, čímž čtenářům nabízí unikátní vhled do životů lidí bojujících se závislostí. Jeho autentický a upřímný způsob psaní nejenže informuje, ale také evokuje hluboké porozumění a empatii. Tato kniha je nepostradatelným zdrojem jak pro odborníky v oblasti adiktologie, tak pro ty, kteří se závislostí přímo či nepřímo setkali. Matéova analýza ukazuje, že za závislostmi často stojí hluboká traumata a nabízí nové perspektivy na to, jak se závislostem čelit. Celkově kniha přináší revoluční pohledy na příčiny závislostí a navrhuje, jak lze na závislosti reagovat s větším pochopením a soucitem.

Moc versus síla od Davida R. Hawkinse

Kniha Moc versus síla od Davida R. Hawkinse rozšiřuje naše chápání o vlivu energetických polí a vzájemných interakcích. Hawkins zkoumá, jak naše energetické stavy ovlivňují nejen osobní život, ale i širší sociální a kulturologické jevy. Pokud vás zajímá, jak morfogenetická pole nebo hudba ovlivňují naše každodenní prožitky, nalezneme zde fascinující odpovědi. Autor doporučuje začít čtením jeho dřívějšího díla "Vzestup po úrovních vědomí", což vám pomůže lépe porozumět konceptům prezentovaným v této knize. Hawkins nabízí unikátní pohledy, které mohou posunout vaše pochopení o krok dál, a to jak v osobním rozvoji, tak ve vnímání světa kolem nás.

Cyklická žena od Mirandy Gray

Cyklická žena od Mirandy Gray je mění pohled na ženský menstruační cyklus z břemene na mocný nástroj osobního a profesního růstu. Miranda nabízí podrobný 28denní plán, který ženám umožňuje objevovat a využívat jedinečné schopnosti a dary každé fáze jejich cyklu. Tato kniha není jen o ženské biologii, ale o hlubokém pochopení sebe sama a o využití vlastních přirozených rytmů pro dosažení úspěchu a naplnění v životě.